Eventy Team Building – Opolski Panel


Partnerom i kooperantom, których nazwy poniżej, z ukłonami dziękują ze strony Kierownictwa Fundacji za uwagę przeznaczoną na doaradztwo i mentoring – podpisano: Aleksander Ziółkowski, Aleksander Kraszewski, Barnaba Dębiński i Gerard Surdykowski

 • Rola chrystianizacji w dziejach, kulturze a także życiu duchowym Polski, Ukrainy oraz narodów sąsiednich. W 1050 rocznicę Chrztu Polski
 • Siódmy Warsztat Doradców Korporacyjnych Eventy Integracyjne w Warszawie
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building Kół Naukowych, doktorów oraz Studentów pt. „Pedagogika oraz praca socjalna w cyklu życia. Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo.”
 • Obrazowanie i Interwencje w strukturalnych chorobach serca i naczyń ISIIC 2016
 • WARSZTATY BIZNESOWE I WYJAZDY INTEGRACYJNE MYRMEKOLOGICZNE NA STACJI HYDROBIOLOGICZNEJ INSTYTUTU NENCKIEGO W MIKOŁAJKACH, 31.08-13.09.2015
 • Konferencja Dydaktyczno-szkoleniowa obecne zagadnienia edukacyjne neurologii jak również kardiologii dziecięcej
 • II Kongres Nauk Sądowych
 • praktyczne pomysły w uprawie pomidora oraz ogórka pod osłonami
 • XVI Seminarium integracyjne pod patronatem Głównego Geologa Kraju z formalnego harmonogramu „Metodyka rozpoznawania jak również dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń”
 • 188 Konferencję Diagnostyczno-Techniczną SITMN, „Zaawansowane metody techniczne Materiałowe – Oferta dla Przemysłu”oraz Jubileusz 60-lecia czasopisma „Rudy Metale Nieżelazne Recykling”
 • Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic)
 • „Niewygodne dla władzy”. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach krajowych od wieku XIX do czasów współczesnych
 • XIX Dzień Melona
 • Użyteczne, pożyteczne, problematyczne – zwierzęta wokół nas
 • Comments are closed.