Gry komunikacyjne – fakultet doc. Gierok


Gry komunikacyjne – bibliografia na szkolenie:

 • Gry Szkoleniowe
 • Ocena biznesowa najważniejszych problemów występujących w projektach szkoleniowych z zakresu inteligentnych systemów transportowych realizowanych w ramach działania 8.3 POIiŚ
 • Symulacje menedżerskie , dr hab. H. Arndt
 • Będzin przez wieki
 • Mała Encyklopedia Leśna
 • Gry biznesowe , dr A. Celej
 • Na nartach przez gory Izerskie i Karkonosze
 • Ocena biznesowa realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach szkoleniowych komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim
 • Piosenki A. Mroza
 • Rys historyczny dziejów Księstwa Halicko-Włodzimierskiego
 • Wieliczka. Informator turystyczny
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ” Młodzież zapobiega pożarom „
 • Powiatowy Konkurs Plastyczny „Anioły Stróże Małe i Duże”
 • Ateny – *.* (705)
 • W zwierciadle niejasno – Garrder (812)
 • Manuskrypt Chancelora – Robert Ludlum (1656)
 • Umrzeć w Italbarze – Roger Żelazny (2181)
 • Kolumbowie – śmierć po raz pierwszy – Roman Bratny (2846)
 • Zdania i groty – Fryderyk Nietzsche (3403)
 • Zapomniane miasto – H. P. Lovecraft (4376)
 • Siódmy liść – Rafał Dębski (4831)
 • Boogie street – R. I. Prescott (5389)
 • Utwory wybrane – Kornel Makuszyński (6310)
 • Poemat Boga-Człowieka (tom 5 – Przygotowanie do męki) – Maria Valtorta (7068)
 • Symulacje menedżerskie , mgr G. Cichowski
 • Comments are closed.