Scenki integracyjne – materiały do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na studiach Organizacja Szkoleń i Symulacje Szkoleniowe proponuje się prezentowane na niniejszej liście tematy do egzaminu:

  • symulacja kreatywna : „Promocja kultury bałkańskiej w internecie w języku angielskim” i „System ubezpieczeń społecznych w Polsce i ocenianych krajach Unii Europejskiej”
  • zabawa biznesowa – „Znaczenie słów kluczowych w procesie wyszukiwania i kształtowania informacji w Word Wide Web” i „Gniezno jako ośrodek europejskiej tożsamości kulturowej”
  • zabawa zespołowa : „Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny” oraz Gry Decyzyjne W Coachingu i „Wiadomości radiowe”
  • gra edukacyjna : „Twórczość Ivo Andricia” oraz „Wpływ historii Kazimierza Dolnego i jego zabytków na atrakcyjność turystyczną”
  • gra biznesowa : „Prawo do śmierci – rozważania wokół eutanazji” oraz „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem”
  • gra biznesowa : „Wizja świata w twórczości Krzysztofa Gawronkiewicza i Dennisa Wojdy” i „Składniki kultury w kręgu pierwszych zagadnień ”
  • symulacja językowa : „Satyryczny obraz społeczeństwa PRL w komediach filmowych” oraz „Wierzenia demonologiczne Macedończyków przechowywane w tradycji ustnej”
  • symulacja biznesowa – „Problematyka zawarta w twórczości Miroslava Krlezy” i „Problem eutanazji w polskiej pracie po 1989 roku; The problem of euthanasia in polisch press after 1989”
  • zabawa kreatywna – „Detektyw głównym bohaterem powieści kryminalnej” i „Ludobójstwo na Bałkanach pod koniec wieku dziewiętnastego i w wieku dwudziestym”
  • Comments are closed.