Ćwiczenia biznesowe – podstawy programowe do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Szkoleniowe akceptuje się nizej wymienione książki do pracy dyplomowej:

  • gra biznesowa : „Konteksty i teksty małych form Maupassanta” i „Postać kobiety w mitologi słowiańskiej”
  • gra kreatywna : „Obraz kampani wyborczej kandydatów na urząd prezydenta RP w 2010 roku w świetle tygodnika „Poltyka” i „Tygodnika Powszechnego”” oraz „Postać wampira w literaturze wieku XIX”
  • zabawa komunikacyjna : „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji” oraz Symulacje Menedżerskie Wykorzystywane Dla Inżynierów oraz „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci”
  • symulacja strategiczna : „Opracowanie algorytmu oceny jakości obrazu termograficznego” i „Charakterystyka postaci wampirycznej w obserwowanych utworach literackich”
  • symulacja lingwistyczna – „Rekonstrukcja procesów historyczno-literackich na podstawie serbskiej powieści (na danych źródłowych z dzieł M. Bułatovicia z lat 80-tych XX w.)” oraz „Kultura Romów (Cyganów). Obyczaje i tradycja”
  • symulacja zespołowa : „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji” oraz „Wizerunek kobiet, mężczyzn i dziecka we współczesnej, polskiej reklamie telewizyjnej ”
  • gra lingwistyczna – „Ludowe nazwy roślin” i „Obraz kobiety w prasie katolickiej na modelu miesięcznika „W drodze” w latach 2006-2009”
  • symulacja zespołowa : „Przemoc i patologia jako zjawisko i problem społeczny XXI wieku” oraz „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989”
  • zabawa biznesowa : „Studencka etykieta językowa” i „Ocena aktywności fizycznej młodzieży z Radzynia Podlaskiego i Lublina na tle zaleceń prozdrowotnych”
  • Comments are closed.