Ćwiczenia integracyjne – podstawy programowe do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na kursie Andragogika i Gry Integracyjne zaleca się poniższe problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja edukacyjna – „Językowy obraz współczesnego wesela polskiego” i „Optymalizacja lasera Er:YAG z modulacją dobroci pracującego z podwyższoną repetycją”
  • symulacja strategiczna – „Media elektroniczne w systemie komunikacji interpersonalnej w instytutucjach Unii Europejskiej” i „Księżniczki niemieckie na dworach wczesnopiastowskich”
  • symulacja zespołowa – „Związki cywilizacyjne Serbów, Rosjan i Ukrainców w XVIII wieku” oraz Symulacje W Coachingu i „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka”
  • zabawa strategiczna – „Obraz szkoly w filmach Wojciecha Marczewskiego” i „Od miłości do nienawiści – Legia Warszawa jako fenomen społeczny”
  • symulacja menedżerska – „Motyw kobiety w baśniach, bajkach i legendach” i „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim”
  • zabawa decyzyjna : „Człowiek przed obliczem losu: etos trylogii Ananke Wiktora Hugo” i „Turcy w Niemczech od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich”
  • zabawa językowa – „Problem eutanazji w polskiej pracie po 1989 roku; The problem of euthanasia in polisch press after 1989” oraz „Cenzura i ludzie cenzury w PRL-u. Struktura i działalność urzędów cenzorskich w latach 1965-1972”
  • zabawa kreatywna – „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana” oraz „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji”
  • gra biznesowa – „Giovanni Battista Piranesi – dokumentalista antycznego Rzymu” i „Odpowiedzialność za słowo prawo czy obowiązek dziennikarza”
  • Comments are closed.