Ćwiczenia z zarządzania – podstawy programowe do pracy dyplomowej


Informujemy że na studiach Andragogika i Symulacje Eksperymentalne polecamy następujące tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa biznesowa – „Obraz przemocy w obozach koncentracyjnych i łagrach na podstawie pierwszych dzieł literackich” oraz „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji”
  • zabawa edukacyjna – „Anglicyzm w prasie motoryzacyjnej” i „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji”
  • symulacja słownikowa : „Miasto Ochryd (Ochryda) w przestrzeni historycznej i kulturowej” oraz Gry Biznesowe oraz „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR”
  • symulacja strategiczna – „Czwarta władza w kontekście telewizyjnych i internetowych serwisów informacyjnych w Polsce po transformacji systemowej” i „Duszpasterstwo Wojska Polskiego”
  • zabawa strategiczna : „Wyszukiwanie, klasyfikacja i udostępnianie informacji w internecie – porównanie usług Google i Yahoo” oraz „Rola mass mediów w kreowaniu wizerunku społecznego”
  • gra lingwistyczna – „Zbrodnia i śledztwo w dreszczowcach Thomasa Harrisa” oraz „”Niewiele wie ten, kto dużo przeżył. Wiele ten, kto dużo podróżował”. Walory Lübeck dla turystyki kulturowej”
  • zabawa słownikowa – „Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej” oraz „Idea olimpizmu i środki przekazu nowożytnych letnich Igrzyskach Olimpijskich”
  • zabawa menedżerska : „Wizerunek wampira w sztuce filmowej na modelu postaci Drakuli stworzonej przez Brama Stokera” oraz „Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Sokolnikach na tle przestrzeni kulturowo-religijnej parafii”
  • gra biznesowa : „Atrakcyjność turystyczna gminy Włodawa” i „Ochrona praw dziecka ”
  • Comments are closed.