Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z audytem programu nr ZOY/86 5 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Amerykańskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Audyt sprawności implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek Konferencyjny Na Szkolenia Z Zarządzania
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja obuwia
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: radomszczański oraz sandomierski

  Upoważnieni beneficjenci to: FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA. USLUGI TRANSPORTOWE- HANDEL OPALEM – ROBOTY ZIEMNE, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. , Zakłady Podzespołów Radiowych „MIFLEX” S.A., Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów, Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Spółdzielnia Mieszkaniowa „WESTALKA” , Bart Import Poland Bartłomiej Skapski, EGENIUS , GECKO Europe w organizacji, NEWSCAPE Bogusław Gnat, PHU ELKA Miczyński Radosław, Zielona Oaza Katarzyna Jagiełło, DRAGON Korgul, Prochowski Sp. J., ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW VORTUMNUS , PLAST SERVICE PACK

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.