Aktualności – egzamin – Szkolenie Dla Trenerów

Powiadomienie – zadania końcowe – Szkolenie Dla Trenerów


Niniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Trenerów HR:

Rolą kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych wolontariuszy jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie przeprowadzenie dla niej szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Hotel. Lokalizacja wydarzenia: Sale konferencyjne – Rzeszów. Hotel nadal ma wolne miejsce noclegowa dla nas.

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Pracownik sekretariatu
 • Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego – zarządzanie buforami i dynamiką harmonogramów
 • Automotywacja i poaktywność jako czynniki warunkujące inicjatywę w działaniu.
 • Zarządzanie strategiczne: budowanie strategii i oglądanie własnej organizacji z wielu perspektyw


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • FUNDACJA POMOC SAMARYTAŃSKA
 • TOWARZYSTWO NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY
 • STOWARZYSZENIE CHORYCH NA MUKOPOLISACHARYDOZĘ (MPS) I CHOROBY RZADKIE
 • FUNDACJA RONALDA MCDONALDA
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PINOKIO”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM „SILNI RAZEM”
 • TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO KOŁO WARSZAWSKIE NR 5
 • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-EDUKACYJNE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W JAŚLE
 • CARITAS DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ IMBRAMOWIC „DŁUBNIA U ŹRÓDEŁ”
 • STOWARZYSZENIE OSÓB Z NTM „UROCONTI”
 • SŁONECZKO STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 • FUNDACJA „WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”
 • FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM „SZARA PRZYSTAŃ”
 • MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „BOROWIAK”
 • Comments are closed.